Företaget

Kjeller Vindteknikk etablerades 1998 i Kjeller, Norge, genom en avknoppning från Institutt for Energiteknikk (IFE). Som en konsekvens av att antalet svenska kunder ökade öppnade vi en svensk filial i Stockholm 2009. Idag är vi en av de ledande aktörerna inom vindmätning och vindanalys i Sverige och Norge. Vår personal består av meteorologer, fysiker, ingenjörer och tekniker. Företaget ägs av de anställda samt av personer i styrelsen. Vi är därför helt oberoende av andra intressen i branschen. Detta är en trygghet för våra kunder.


Kjeller Vindteknikk har lång erfarenhet av installation och drift av mätningar i Sverige och Norge, men även i andra länder så som Island, Bulgarien och Makedonia. Vi installerar och instrumenterar meteorologiska mätmaster men installerar även LiDAR och SoDAR. Sedan företaget grundades har vi erfarenhet från över 200 mätmaster, upp till 140 m höga. Under de senaste åren ligger medeltillgängligheten på våra mätningar över 98 %. Vi producerar viktiga underlag till vindkraftsprospektering så som vindkartor och nedisningskartor. Vi genomför också produktionsberäkningar anpassade till utvecklingsskedet i projektet. Detta inkluderar due diligence analyser av vindkraftparkers produktion för projektutvecklares, bankers och kapitalförvaltares räkning. När parken är i drift, analyserar vi parkens prestanda utifrån operationell data. Dessa analyser är relevanta för att hitta optimeringsbehov och som underlag för refinansieringsprocesser.


Kjeller Vindteknikk deltar aktivt i nationella och internationella forskning- och utvecklingsprojekt och på så sätt stärker vi vår kompetens och breddar vårt nätverk inom det internationella vindkraftsfältet. Vi samarbetar med några av de mest välrenommerade företagen och forskningsinstituten i olika länder. Med våra forskningsaktiviteter kan vi följa, och bidra, till ny kunskap och metodutvecklande. Vi tillämpar de senaste forskningsframstegen i vår konsultverksamhet, och på så sätt garanterar vi att våra tjänster baseras på kunskaper och metoder som är state-of-the-art.