Referensprojekt - Vindkraft

Kjeller Vindteknikk har deltagit i ett brett spektrum av projekt runt om i världen. Deltagandet i dessa projekt har givit oss en erfarenhet som våra kunder kan dra stor nytta av. I följande länk ger vi några exempel på pågående och genomförda projekt.