HYWIND monteras på Stord

Kjeller Vindteknikk leverar vindmätningar och prognoser vid montering av världens första flytande vindkraftspark.

Foto: Andy Livingston

 

Just nu monterar Statoil sina fem HYWIND-turbiner på de flytande submodulerna utanför Stord hamn. Vindturbinerna är vardera på 6 MW med en rotordiameter på 154 m. Detta innebär att turbiner fångar vind på en areal motsvarande 2.5 fotbollsplaner.

 

När turbinerna är färdigmonterade kommer de nå 178 m över havsytan. För operationen att montera turbin och torn på den flytande strukturen använder sig Statoil av världens näst största flytande lyftfartyg, Saipem 7000.

 

En kritisk parameter vid montering av turbin och torn på den flytande strukturen är vinden. Blåser det för mycket är det inte möjligt att montera på ett säkert sätt. Samtidigt är det kostsamt att hyra ett så pass stort lyftfartyg, och det är därför önskvärt att genomföra montering så snabbt som möjligt. Därför är detaljerad kunskap om vinden, och prognoser för densamma av stor betydelse. Kjeller Vindteknikk mäter under operationen vinden upp till 200 m höjd och utför dessutom korttidsprognoser för de närmaste timmarna.

 

Artikel från Stord24: http://www.stord24.no/ny-milepale-nadd-for-hywind-prosjektet-forste-vindturbin-er-sjosett/

 

Video av montering av den första HYWIND-turbinen: https://youtu.be/-eZu_uNcVN4


Tillbaka