Tjänster

Kjeller Vindteknikk erbjuder tjänster inom installation och drift av mätmaster och fjärrmätningsutrustning för att mäta vindförhållandena på platser där vindkraft planeras. Särskilt har vi har lång erfarenhet och god kunskap av mätning i kallt klimat, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i Skandinavien inom detta område.

 

I tillägg till vindmätning erbjuder vi tjänster inom uppföljning och analys av mätningar. Analysarbetet är anpassat till de olika faserna i ett vindprojekt och inkluderar bland annat beräkning av vind- och iskartor, preliminära produktionsestimat, och kompletta tredjepartsvärderingar. Vi erbjuder även tjänster riktade mot driftsatta vindkraftsparker. Exempel på sådana tjänster är aktiv produktionsuppföljning, utvärdering av avisningssystem, och tredjepartsgranskning av produktionen.

 

Kjeller Vindteknikk erbjuder även tjänster inom samhällsbyggnad, till exempel undersökning av vindströmning i stadsmiljö, väderförhållanden inför planering av nya flygplatser och broar, och beräkningar av islaster på högspänningsledningar och telemaster.