Analyser

 

Vår erfarenhet från vindmätning och bakgrund inom meteorologi, fluiddynamik och statistik bidrar tillsammans till att vi har en god helhetsförståelse för vindprojekt och kan erbjuda värdefulla analyser inom både vindkraft och samhällsbyggnad.

 

Våra analystjänster inom vindkraft kan delas in i två huvudkategorier: Pre-konstruktion där vi studerar olika faser i ett vindkraftsprojekt innan det byggts, och post-konstruktion där vi studerar hur väl byggda parker producerar.

 

Exempel på tjänster som vi erbjuder inom samhällsbyggnad är undersökning av vindströmning i stadsmiljö, väderförhållanden inför planering av nya flygplatser och broar, och beräkningar av islaster på högspänningsledningar och telemaster.