Samhällsbyggnad

 

Allting som byggs i ett samhälle utsätts för olika påfrestningar under dess levnadstid. En stor del av påfrestningarna beror av klimatförhållandena på platsen. Det kan handla om vind-, temperatur- och nederbördsförhållanden, men även antalet soltimmar och förekomsten av nedisning och blöt snö. Varje plats och varje byggnadsstruktur är unik och påverkas på olika sätt. De dimensionerande kraven för lasterna på strukturerna såväl som säkerheten och klimatet för de människor som befinner sig i och kring dessa byggnader är viktigt att ta hänsyn till i byggnadsprocessen.

 

Kjeller Vindteknikk erbjuder ett flertal olika tjänster knutna till samhällsbyggnad i vilka vi levererar underlag för stadsplanering, brobyggen, positionering av flygplatser samt dimensionering av kraftledningar och telekommaster. Vi har lång erfarenhet av klimatrapportering och har både den senaste kunskapen och verktygen för att förse ditt företag med de bästa analyserna inom området.

 

Inom fältet samhällsbyggnad har vi specialkompetens rörande:

 

  • Stadsplanering
  • Broar
  • Flygplatser
  • Kraftledningar
  • Telemaster

 

Mer information finner du i menyn till vänster.