Broar

 

Det finns flera aspekter knutet till vind som har betydelse för broar och brobyggning. Vid extremt stark vind utsätts broar för stora vindkrafter. Vid turbulent och stark vind eller vid jämn vind av moderat styrka kan bron sättas i svängning. Olika brokonstruktioner har olika respons på detta fenomen och då det är kritiskt för konstruktionen är det viktigt att väl känna till vindförhållandena på platsen. Byggfasen och brons färdiga tillstånd har ofta olika krav på vindmiljön.

 

Dessutom är det viktigt att känna till vindklimatet vid broar för att kunna planera byggandet och användning av bron. Arbete med höga kranar kan inte göras i stark vind och det kan vara farligt att passera över bron vid sådana förhållanden.  

 

Kjeller vindteknikk kan utföra mätningar med höga master av medelvind, kastvindar, turbulens och vindserier med hög frekvens. Vi kan även utföra vindanalyser som omfattar beräkningar av extremvind och frekvensfördelning av turbulent energi på broplatsen.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Hálfdán Ágústsson  halfdan.agustsson@vindteknikk.no   +47 459 66 954