Flygplatser

 

Vädret är en viktig parameter för flyget, speciellt vid start och landning. Många har upplevt flygplan som kränger av turbulens eller som inte får landa på grund av dimma. Vad som uppfattas som kritiska väderförhållanden vid flygning beror bland annat på flygplansmodell, terräng, längd på landningsbana och val av inflygningssignal. God kunskap om väderförhållanden är väsentligt, både i planerandet av och under flygningen. Risk för sidvind, medvind och stark vind samt turbulensförhållanden är viktiga parametrar att få beskrivna. I tillägg är det väsentligt att ha vetskap om sikt och molnhöjd vid flygplatsen. På vintern kan hala landningsbanor, mycket snö och nedisning ge problem; detta kräver kunskap om temperatur och nederbörd.

 

Kjeller Vindteknikk kan ansvara för mätningar och analyser av väderförhållanden vid planering, både av nya och existerande flygplatser.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Leon Lee            leon.lee@vindteknikk.com              +46 73 354 53 13

Knut Harstveit     knut.harstveit@vindteknikk.no         +47 901 22 314