Kraftledningar

 

 Isbildning på en 420 kV överföringsledningen i Sima-Dagali (Finseskaret, Norge). Bild: S.E. Hagen

 

När en kraftledning är utsatt för extensiv nedisning, är nedtyngd av blöt snö eller blir påverkad av hög vind kan det uppstå störningar i elförsörjningen. I värsta fall kan det resultera i skador på strukturerna eller rentav orsaka att torn kollapsar. Alla kraftledningar bör designas så att de kan utstå de klimatförhållanden som råder på platsen, inkluderat de extremlaster som uppstår på grund av vind och nedisning. Samtidigt är överdimensionering dyrt och utgör en onödig kostnad för samhället. En adekvat design av kraftledningarna är därför direkt beroende av kunskap kring de lokala klimatförhållandena.

 

Kjeller Vindteknikk har mångårig erfarenhet med att beräkna klimatlaster på kraftledningar. Vi är unika i världen med vår specialkompetens i användandet av detaljerade meteorologiska modeller kombinerat med flertalet analyser av lokala vind- och isförhållanden. Vi kartlägger extremvärden för både våt snö, isbildning (rime icing) och vind som används vid dimensionering av kraftledningar. Dessa kan användas både vid upprättande av nya ledningar och vid uppgradering av befintliga ledningar.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Bjørn Egil Nygaard   bjorn.nygaard@vindteknikk.no       +47 918 03 985