Stadsplanering

Vid planläggningsarbete av exempelvis en ny byggnad, ett nytt kvarter eller ett helt bostadsområde är det av stor vikt för de människor som kommer att vistas i och kring dessa byggnationer att området är hållbart och attraktivt. Allt från privatpersoner och det lokala näringslivet till besökande turister och genomfartsleder för trafikanter kan man behöva ta hänsyn till i en sådan process.

 

Kjeller Vindteknikk har mångårig erfarenhet av att bistå i utredningar vid stadsplanering och landskapsarkitektur. Vi har ett utvecklat samarbete med arkitektkontor och projektörer vid nybyggen och ombyggnationer och kan bistå med stöd och specialistkunskap i varje unikt projekt. Vi använder oss av de senaste modellerna och aktuell forskning i våra analyser. Ett urval av de vanligaste tjänsterna vi tillhandahåller inom detta område är:

 

Klimatförhållanden. Vi kan leverera noggranna estimat av klimatförhållandena på en plats i våra klimatrapporter. Vind, sol, nederbörd och isförhållanden är alla områden som vi hanterar. Våra rapporter kan användas vid bland annat hållfasthetsberäkningar, utvärdering av möjligheterna till vind- och solenergiinstallationer och avrinning vid extremnederbörd i området.

 

Perspektiv av Bjørvika med tävlingsförslag från plan- och designtävlingen för Deichmanaksen och Munch-området 2009 (HERREROS ARQUITECTOS/LUND HAGEM ARKITEKTER/ATELIER OSLO/MIR). Bilden visar utvalda vindflöden i det planerade området.

 

Vindkomfort. Begreppet vindkomfort innefattar beskrivningen av vindklimatet i ett område där fokus är lagt på omgivningen. Vindförhållanden i en bebyggelse beror i stor utsträckning av utformningen av området och hur placering av bebyggelsen. Vi använder beräkningar från flödesdynamiska modeller (CFD) och kombinerar dessa med komfortkriterier för att presentera en detaljerad vindkomfortstudie i det bebyggda området. Det ger dig möjlighet att i ett tidigt skede i projektet få en bild av vindklimatet i området och ger underlag till planeringsprocessen i form av utvärdering av alternativa utformningar av området och placering av vindskydd, träd och andra förebyggande åtgärder. Vi kan naturligtvis presentera resultatet efter dina önskemål, exempelvis per säsong eller för olika tider på dygnet.

 

 

Bilden visar variationen i medelvinden för en planlagd nybyggnation.

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Leon Lee   leon.lee@vindteknikk.com   +46 (0) 354 53 13