Telemaster

 Nedisning på en telemast i Norge. Foto: Hans O Slora.

 

Alla utomhusbyggnader kommer utsättas för naturens krafter och det är därmed viktigt att utreda konsekvenserna av denna påverkan. Laster på byggnader i form av väder och vind kallas klimatlaster. Höga kommunikations- och mätmaster utsätts för stor vindpåverkan, och i kallt klimat även för nedisning. Det är därför viktigt att dimensionera master så att de tål de förväntade extremvärden av vind och nedisning som de kommer utsättas för.

 

Många telemaster står på exponerade kullar och åsar där vinden är stark och där underkylda molndroppar kan frysa på masten och ge stora islaster. Både konstruktionen, staglinor och antenner kan bli nedisade. Det innebär stora belastningar om det samtidigt är stark vind. Dessutom kan isen utgöra ett säkerhetsproblem om den faller ner runt masten.

 

Kjeller Vindteknikk utför extremvindsanalyser, nedisningsanalyser, kombinationsanalyser av stark vind och nedisning, samt riskbedömningar över nedfallande is runt masterna. I analyserna används internationella standarder för is och vind samt väderdata från exempelvis WRF (Weather Research and Forecasting model) och flygplatser. Kjeller Vindteknikk har mycket lång erfarenhet av klimatlastbedömning, och vi har själva rest över 200 mätmaster med tillhörande lastberäkningar. Vi har också beräknat klimatlaster för ett stort antal telemaster i Sverige och Norge.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Rolv E. Bredesen    rolv.bredesen@vindteknikk.no         +47 90129789