Solenergi

 

Foto: Wikipedia; Pujanak

 

Kjeller Vindteknikk genomför beräkningar av estimerad solinstrålning och potentiell energiproduktion. Vi har tillgång till uppdaterade databaser och modellerad solinstrålning för Sverige och resten av Europa från 1950 och framåt.

 

Referensprojekt inom solenergi:

  • Arbete med Statnett för generering av historiska soltidsserier för Europa.
  • Användning av förnyelsebar energi i lantbruket. Samarbetsprojekt med IFE och Bondelaget.
  • OREEC rapport Tilgjengelig data for solenergi i Norge.
  • Vi levererar kommersiellt tidsserier för solinstrålning till ett flertal aktörer i Norden.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 480 99 530