Effektkurvmätningar

Effektkurvan som beskriver den förväntade prestandan av en viss vindturbin specificeras i kontraktet mellan vindkraftsparkutvecklaren/ägaren och turbintillverkaren. Om utvecklaren/ägaren vill kontrollera att produktionen överensstämmer med den specificerade effektkurvan så ska effektkurvsmätningar genomföras enligt riktlinjerna som definieras i den internationella standarden “IEC 61400-12-1 Power performance measurements of electricity producing wind turbines”. För en sådan kontroll behövs mätningar av vindförhållande och kraftproduktion. Kjeller Vindteknikk har kompetensen att utföra mätningar av vindförhållande samt att göra efterföljande analys. Mätningar av kraftproduktion görs i samarbete med ackrediterat företag.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Finn Nyhammer  finn.nyhammer@vindteknikk.no     +47 95117246

Lars Tallhaug       lars.tallhaug@vindteknikk.no           +47 95134839