Isprognoser

 

Kjeller Vindteknikk kör en prognosmodell operativt och levererar dagliga uppskattningar av nedisning. Prognoserna har en temporal upplösning på en timme, sträcker sig 48 timmar fram i tiden och uppdateras fyra gånger dagligen. De levereras i form av en karta som geografiskt visar var aktiv nedisning kan förväntas samt intensiteten på denna. Prognosen levereras även som en tidsserie av ackumulerad ismassa.

 

Nedisning av vindkraftsverk resulterar i produktionsförluster. Vi levererar idag prognoser över nedisning tillsammans med prognoser över energiproduktion från vindkraftverk. För vindkraftverk som påverkas av nedisning har vi visat att precisionen i produktionsprognoserna ökar då vi inkluderar informationen från nedisningsprognoserna.

 

Prognoserna över nedisning kan också användas för att förutsäga när det finns risk för fallande is från byggnader och större konstruktioner. Som en del av ett utvecklingsprojekt genomför Kjeller Vindteknikk under vintern 2013/2014 prognoser över nedisning av en hög TV-mast i Norge. Med hjälp av våra nedisningsprognoser kan vi varna när det är betydande risk för nedfallande is från tornet.

 

Korttidsprognoser över nedisning kan också användas för att förutsäga när det finns risk för iskast från vindturbiner i drift. Detta är viktig säkerhetsinformation för servicepersonal som genomför drift- och underhållsarbete i vindkraftsparken och för den generella allmänheten som befinner sig i det angränsande området.

 

Nedisningprognoserna är utvecklade av Kjeller Vindteknikk som ett resultat av två forskningsprojekt som vi deltar i: IceWind som leds av DTU och där VTT, Norska Meteorologisk Institutt och Uppsala Universitet är viktiga samarbetspartners; och Vindpilotprojektet som finansieras av Energimyndigheten och som leds av O2 Vindkompaniet.

 

Kontaktpersoner för korttidsprognoser hos Kjeller Vindteknikk är:

 

 

Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 480 99 530