ProdBase

För att utvärdera prestandan hos en vindpark är det viktig att aktivt följa upp produktionen. Med tydliga figurer och illustrationer blir detta enklare och sannolikheten att tidigt kunna identifiera potentiella problem med produktionen ökar. 

                     

ProdBase är ett webbaserat analytiskt databasverktyg där användaren har möjlighet att övervaka produktionen i vindparken på önskat tidsintervall (timmes, daglig, veckovis eller månadsvis). Den verkliga produktionen kan med enkelhet jämföras med den potentiella produktion som är baserad på vinden i parken. Med kontinuerlig uppföljning och rapportering så kan avvikelser i produktionen upptäckas på ett tidigt skede.

 

Produktionen i vindparken illustreras med hjälp av tre staplar med normalproduktion, potentiell produktion och uppmätt produktion. Detta gör det enkelt att identifiera diskrepanser.

Produktionen i vindparken illustreras med hjälp av tre staplar med normalproduktion, potentiell produktion och uppmätt produktion. Detta gör det enkelt att identifiera diskrepanser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Finn Nyhammer  finn.nyhammer@vindteknikk.no +47 951 17 246