ProdOptimize

Att aktivt följa upp produktionen från en vindkraftspark är nödvändigt för att utvärdera vindkraftsparkens prestanda.

 

ProdOptimize är ett verktyg för användning i uppföljningen av energiproduktionen i en vindpark, för att upptäcka problem med individuella turbiners prestanda och för att undersöka möjliga optimeringsbehov. Resultaten kan användas för omvärdering av parkens förväntade produktion samt som grund för att definiera åtgärder för optimering av produktionen. En optimerad drift av turbinerna kommer resultera i bättre avkastning på investeringen.

 

 

ProdOptimize kan delas upp i följande tre huvuddelar:

 

Utvärdering av vindparksdriften (med stöd av KVTMeso, KVTs Vindindex och Produktionsanalys/Due diligence)

 

 • Analysera vindförhållanden & driftdata
 • Kategorisera & kvantifiera produktionsförluster (t.ex vakförluster och förluster pga nedisning)
 • Jämför produktion från olika turbiner (inclusive terrängeffekter)
 • Identifiera orsaker till produktionsförluster & definiera optimeringsbehov

Mätningar (med stöd av vind, nedisning and effektkurvemätningar)

 

 • Vindmätningar med markbaserad & nacellemonterad fjärrmätningsinstrument
 • Ismätningar
 • Evaluering av effektkurva
 • Justering av turbine yaw
 • Rekalibrering av nacellanemometer

Kontinuerlig monitorering & optimering (Med stöd av produktion and isprognoser, Prodbase, Produktionsanalys/Due diligence, Wind Farm Simulator (WFS))

 

 • Värdering av vindresurser, post-byggnation
 • Redusera osäkerheter
 • Refinansiering av pågående projekt
 • Återkoppling för framtida utbyggnad and repowering projekt

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Tallhaug        lars.tallhaug@vindteknikk.no               +47 951 34 839