Produktionsanalys/Due diligence

Kjeller Vindteknikk erbjuder möjligheten att aktivt och kontinuerligt följa produktionen för en vindkraftspark i drift genom vårt webb-baserade analysredskap ProdOptimize. Dessutom genomför vi mer djuplodande analyser av energiproduktionen i existerande vindkraftsparker som kan användas vid due diligence-bedömningar vid en eventuell återinvestering. Vår bedömning inkluderar bland annat en analys av avbrottsfrekvensen i vindkraftparken och den reella produktionsförlusten kopplad till nedisning. Om turbinerna är utrustade med ett anti-is- eller avisnings-system kan vi utvärdera dess prestanda.

 

Resultaten presenteras i en rapport som har genomgått en omfattande kvalitetskontroll i vårt granskningssystem. Rapporten kan levereras på norska, svenska eller engelska och, om så önskas, avslutas med en muntlig genomgång av resultaten.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Lars Tallhaug        lars.tallhaug@vindteknikk.no                +47 95134839