Produktionsprognoser

Kjeller Vindteknikk kan leverera löpande prognoser till din vindpark. Varje morgon får du en prognos för vindförhållande och energiproduktion. Prognoser levereras för varje timme för de kommande 36 eller 48 timmarna. Leveransen kan anpassas efter kundens behov, exv. kan prognoser med högre tidsupplösning eller längre tidsintervall levereras. Prognoser av nedisning kan också inkluderas.

 

Energiproduktionen från ett vindkraftverk bestäms av vindresursen i varje ögonblick. Produktionsprognosen bidrar till en ökad vinst från energiförsäljning då man kan förutsäga hur mycket energi som kan levereras i en given period. Prognoser är också viktiga för planering av underhållsarbete i vindkraftparker.

 

Kjeller Vindteknikk har i samarbete med det norska Meteorologisk Institutt met.no, utvecklat en prognosmodell för vindkraftproduktion. Modellen har testats för flera vindparker i Norge och används idag för bland andra Havøygavlen vindpark (Finnmark Kraft), HyWind (Statoil), samt Statkraft Energis vindparker Kjøllefjord, Hitra och Smøla.

 

Modellen för produktionsprognoser bygger på väderprognoser från numeriska vädermodeller i kombination med vind- och produktionsdata från vindparken. Produktionsdata i realtid från vindparken används för de kortaste prognoserna (1 till 6 timmar).

 

Kjeller Vindteknikk deltar för närvarande i två olika forskningsprojekt med fokus mot förbättrade prognosmodeller och ökat utnyttjande av modellresultat. Några av samarbetspartnerna i dessa forskningsprojekt är norska Meteorologisk Institutt, Norges Handelshögskola och SINTEF Industriell Matematikk.

 

För mer information angående korttidsprognoser hos Kjeller Vindteknikk, vänligen kontakta:

 

Øyvind Byrkjedal     oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no     +47 480 99 530