Delrapport

 

Baserat på en kortare period av mätdata (vanligtvis 6 månader), i ett tidigt skede av ett vindkraftsprojektkan, kan en preliminär bedömning av den förväntade energiproduktion genomföras. Den preliminära produktionsanalysen som genomförs av Kjeller Vindteknikk har samma struktur som en slutrapport och baseras på samma metoder. En delrapport inkluderar ofta optimering av turbinlayout och produktionsberäkningar för olika turbinmodeller. Produktionsberäkningarna i en delrapport jämfört med en slutrapport genomförs på ett enklare sätt, med det menat att analysen genomförs på en detaljnivå för att säkerställa tillförlitliga resultat men att mindre vikt läggs i att fördjupa förståelsen av de framtagna resultaten. På grund av detta, samt den kortare mätperioden, är osäkerheten i uppskattningen av energiproduktionen större i en delrapport än i en slutrapport. En delrapport är relevant för interna beslut men inte för finansiering.

 

Resultaten presenteras i en rapport som har genomgått en omfattande kvalitetskontroll i vårt granskningssystem. Rapporten kan levereras på norska, svenska eller engelska och, om så önskas, avslutas med en muntlig genomgång av resultaten.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Lars Tallhaug   lars.tallhaug@vindteknikk.no   +47 95134839