Förstudie

 

Som ett första steg i planerandet av ett vindkraftsprojekt kan en förstudie av projektets förväntade energiproduktion genomföras. Kjeller Vindteknikk genomför förstudier av platser som potentiellt lämpar sig för vindkraftsprojekt baserat på simulerad vinddata från WRF-modellen (Weather Research and Forecasting model). Den simulerade vinddatan som används för att beskriva vindförhållanden på platsen har en horisontell rumsupplösning på upp mot 333 meter och en temporal upplösning på en timma. När vi extrapolerar den simulerade vinddatan till vindparksområdet använder vi en kombination av WRF och WAsP modellerna. En förstudie kan med fördel användas som underlag för interna beslut, men eftersom osäkerhetsnivån är relativt hög, rekommenderas den inte som underlag för finansiering. För att minska osäkerheten och få ett bättre finansieringsunderlag bör även in-situ mätningar av vindförhållanden genomföras.

 

Resultaten presenteras i en rapport som har genomgått en omfattande kvalitetskontroll i vårt granskningssystem. Rapporten kan levereras på norska, svenska eller engelska och, om så önskas, avslutas med en muntlig genomgång av resultaten.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Lars Tallhaug   lars.tallhaug@vindteknikk.no   +47 95134839