IceRisk

 

Risken för iskast från vindkraftverk presenteras i form av en sannolikhetskarta där iskastet har en kinetisk energi över 40 Joule.

 

IceRisk är vår egenutvecklade modell som ger ett estimat av sannolikheten för iskast från ett vindkraftverk. Resultatet presenteras i form av en karta som visar hur sannolikheten för isnedslag varierar med avstånd från vindkraftverken. Vid framtagandet av sannolikhetskartan tas hänsyn till fördelningar av vindhastighet och vindriktning samt den lokala nedisningskaraktäristiken. Det tas även hänsyn till den lokala topografin när kartan tas fram.

 

Resultatet kan även kompletteras med en utvärdering av risken för skada associerad med iskast. Denna skaderiskvärdering görs i samarbete med Llyod’s Register Consulting (Scandpower Risk Management).

 

IceRisk kan användas som underlag i tillståndsprocessen, vid utvärdering av förebyggande åtgärder och för personalsäkerhetsåtgärder för personal som jobbar i parken vintertid. IceRisk kan också användas för att estimera sannolikheten för isfall från telekommaster.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Rolv E. Bredesen    rolv.bredesen@vindteknikk.no         +47 90129789