Iskartering

 

Iskartor över Finland, Sverige och Norge är tillgängliga med en horisontell upplösning på 50 m x 50 m. Iskartorna visar antalet timmar med aktiv nedisning under ett normalt år, och ger en god indikation på hur olika områden påverkas av nedisning. Detta är ett viktigt redskap inför genomförandet av vindmätningskampanjer och inför projekteringen av vindkraftparker. Iskartorna är gratis tillgängliga som ett pdf-dokument med hög upplösning.

 

Iskarta över Finland

Iskarta över Sverige

Iskarta över Norge

 

Vi kan också leverera iskartorna på GIS-format.

 

Iskartorna är genererade genom att använda temperatur- och fuktighetsparametrar från mesoskaliga modellsimuleringar med 1 km x 1 km horisontell upplösning. Dessa data, tillsammans med terrängdata med 50 m x 50 m horisontell upplösning används som indata till en lokal nedisningsmodell som körs för hela Finland, Sverige och Norge med gridstorlek på 50 m x 50 m. Nedisningsmodellen är utvecklad av Kjeller Vindteknikk och baseras på ISO-standarden ”Atmospheric Icing of Structures” (ISO12494). Validering mot nedisningsmätningar i Sverige visar att modellen väl beskriver perioder där det förekommer isning.

 

Vi kan också genomföra mer specifika analyser av nedisning för potentiella vindkraftparker. Mer information om det finns här

 

Kontaktperson för nedisningsanalyser hos Kjeller Vindteknikk är:

 

Øyvind Byrkjedal     oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no     +47 48099530