Långtidsserier

Kjeller Vindteknikk utför WRF-simuleringar för olika områden med varierad spatial upplösning. De resulterande dataserierna används som referensdataset när kortare mätserier av vind långtidskorrigeras. Datan består av tidsserier av ett antal olika meteorologiska variabler från modellen WRF (Weather Research and Forecasting). WRF är ett state-of-the-art, numeriskt väderprognossystem anpassat för mesoskalan som används både i forskningssyfte och i operativ prognosverksamhet. Kjeller Vindteknikk använder två olika storskaliga dataset för att driva WRF-simuleringarna. Dessa är NCEP/FNL data och ERA-Interim data. Detaljerad information angående dessa återanalysdataset går att finna i Liléo et al. (2013). Övergripande information om våra WRF-genererade långtidsserier summeras nedan.

 

Dataset  Spatial upplösning  Temporal upplösning  Period 
WRF ERA-Interim 4 km  1 timme

1979 - nu

(2 mån fördröjning)

WRF FNL 4 km 1 timme 

2000 - nu

(ingen fördröjning)

 

Våra långtidsserier finns till försäljning. För mer information, vänligen kontakta:

 

Øyvind Byrkjedal     oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 48099530