Slutrapport/Due diligence

 

Kjeller Vindteknikk erbjuder due diligence-bedömningar av vindkraftsprojekt till projektutvecklare, banker och kapitalförvaltare. Vår expertis och långa erfarenhet i bedömningar av vindkraftsprojekt i Norge och Sverige har inneburit att vi är välkända hos banker och finansiärer som investerar i Skandinavien. Vi gör oberoende due diligence-bedömningar i alla faser av ett vindkraftsprojekt. När den görs i ett avslutande skede, innan konstruktion påbörjas, består en due diligence-bedömning av följande moment:

 

  • Analys av mätdata/filtrering av felaktig data.
  • Långtidskorrigering av mätdata.
  • Vertikal extrapolering/analys av den vertikala vindskjuvningen.
  • Horisontell extrapolering/framtagande av vindresurskarta över vindparksområdet.
  • Analys av turbulensförhållanden.
  • Uppskattning av förväntade produktionsförluster, inkluderat vak- och nedisningsförluster.
  • Uppskattning av den långtidskorrigerade energiproduktionen för vindkraftsparken.
  • Bedömning av osäkerhet i produktionsuppskattningen.

Resultaten av en förstudie presenteras i en rapport som har genomgått en omfattande kvalitetskontroll i vårt granskningssystem. Rapporten kan levereras på norska, svenska eller engelska och, om så önskas, avslutas med en muntlig genomgång av resultaten.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

 

Lars Tallhaug   lars.tallhaug@vindteknikk.no   +47 95134839