Forskning

Kjeller Vindteknikk deltar i flera nationella och internationella forskning- och utvecklingsprojekt. Vår personal har stor erfarenhet och kompetens inom forskning. Vårt aktiva forskningsarbete stärker vår kompetens och breddar vårt nätverk inom det internationella vindkraftsfältet.

 

Vi samarbetar med några av de mest kända företagen och forskningsinstituten i olika länder. Med våra forskningsaktiviteter kan vi följa, och bidra, till ny kunskap och metodutvecklande. Den forskning vi bedriver är relaterat till vindmätningar, vindanalys och vindsimulering. Vi tillämpar de senaste forskningsframstegen i vår konsultverksamhet, och på så sätt garanterar vi att våra tjänster baseras på kunskaper och metoder som är state-of-the-art.