Mätningar

 

Goda vindmätningar är nödvändigt för att utveckla ekonomiskt hållbara projekt. En särskild utmaning är att vidhålla bra mätningar i kallt klimat. Vindmätning med hög tillgänglighet är alltid en nödvändighet, också när det är nedisning om vintern. Även mätning av is är värdefullt för att kunna ge bra estimat på förluster knutna till nedisning.

 

Kjeller Vindteknikk har lång erfarenhet av installation och drift av mätningar i kallt klimat. Vi har installerat och instrumenterat över 200 mätmaster, upp till 140 m höga. Mestadels i Sverige och Norge men även på andra platser runt om i världen, från Svalbard i norr till Antarktis i söder.

 

Kjeller Vindteknikk levererar mastmätningar med hög datatäckning och mycket omfattande dokumentation. Vi har också erfarenhet från olika typer av system för ismätning. I tillägg till mastmätning erbjuder vi möjligheten att hyra fjärrmätningsutrustning som SoDAR och LiDAR, samt övervakningssystem för mätningar.