Mastmätningar

 

Kjeller Vindteknikk levererar och monterar vindmätningutrustning i olika typer av master. Vi har erfarenhet från över 200 vindmätningstationer i Norge, Sverige och utomlands, placerade i olika typer av terräng och under olika klimatiska förhållande. Vi installerar både rörmaster och fackverksmaster. Vi monterar även vindmätningsutrustning i existerande antennmaster. För att vindmätningarna ska vara så ostörda som möjligt rekommenderas att vindmätningarna görs i master som är specialbyggda för vindmätningar.

 

Valet av masttyp är beroende av klimatologiska faktorer som nedisning och extremväder samt av önskad mäthöjd.  Rörmaster levereras huvudsakligen med höjderna 50 m och 60 m. Höjden på fackverksmaster kan anpassas efter kundens behov. De högsta fackverksmasterna levererade tills nu är 140 m. Mätningar i högre master kan vara möjligt vid behov.

 

Montering av 68 meter hög fackverksmast vid Ytre Vikna med hjälp av mobilkran. Lyftet tog tre timmar.

 

Våra montörer har lång erfarenhet av mastmontage och drift av mätutrustning.  I tillägg till detta är samtliga montörer certifierade för klättring.

 

Kontaktpersoner för mastinstallation och montage av vindmätningsutrustning i master hos Kjeller Vindteknikk:

 

Hanna Sabelström     hanna.sabelstrom@vindteknikk.com    +46 (0) 70 449 21 42

Finn K. Nyhammer     finn.nyhammer@vindteknikk.no    +47 951 17 246