Nacellebaserade fjärrmätningar

Den konventionella lösningen för vindmätning på vindturbiner är en nacelleanemometer placerad bakom rotorn. Dessa mätningar påverkas av vakeffekter från rotorn samt störningar av luftströmmen orsakad av nacellen. Genom att använda fjärrmätningsinstrument undviker man störningar av vak och strömningseffekter och kan därmed erhålla en mer tillförlitligt vindmätning. En typ av fjärrmätningsinstrument är LIDARen.  

 

Huvudegenskaper:

 

 • Uppströms mätningar från turbinnacellen
 • Räckvidd upp till 440 m
 • Enkel att installera och anpassa
 • Enkel tillgång till mätdata 

Användningsområden:

 

 • Korrigering av systematiskt girfel (yaw misalignment, se bild nedan)
 • “Wind sector management”: Information om sektorvis vak- och turbulenskarakteristik.
 • Utvärdering av effektkurva
 • Utvärdering/kalibrering av nacelle transfer funktionerna (NTFs)

 

Kjeller Vindteknikk erbjuder ett flertal tjänster runt mätningarna med en nacellbaserad LIDAR:

 

 • Installation, monitorering & service
 • Site och turbinval
 • Uppföljning av data och kvalitetskontroll
 • Analys & Rapportering
 • Numeriska beräkningar för korrigering av strömning i komplex terräng

Kjeller Vindteknikk (KVT) erbjuder uthyrning av nacellemonterad LIDAR. Vi har erfarenhet av Wind Iris (från Avent Lidar Technology) och ZephIR DM (från ZephIR Lidar).

 

 

För mer information angående våra tjänster och kompetens inom fjärrmätningsutrustning vänligen kontakta:

 

Hanna Sabelström hanna.sabelstrom@vindteknikk.com +46 (0) 70 449 21 42
Finn K. Nyhammer finn.nyhammer@vindteknikk.no  +47 951 17 246